Sunday, 25/09/2022 - 05:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

PHÒNG GD-ĐT ĐAK ĐOA - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học Cụm trường, năm học 2020-2021 tại trường TH Đak Krong

       Thực hiện Công văn số 1562/SGDDT-GDTH ngày 07/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai; Công văn số 678/PGDDT ngày 10/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đak Đoa về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2020-2021. Sáng ngày 25/9/2020, tại Trường Tiểu học Đak Krong,  Cụm chuyên môn Tiểu học số 2 (huyên Đak Đoa), tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm trường năm học 2020-2021