Sunday, 25/09/2022 - 05:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID bảo hiểm xã hội

I. TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VSSID

1. Đối với hệ điều hành Android

Bước 1. Vào kho ứng dụng Google Play/CH Play, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa “VssID” và chọn Tìm kiếm.

Bước 2. Chọn ứng dụng VssID, như hình sau:

Ứng dụng VssID trên Google Play/CH Play

Bước 3. chọn “Cài đặt/Install” để thực hiện cài đặt ứng dụng.

2. Đối với hệ điều hành IOS

Bước 1. Vào kho ứng dụng AppStore, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa “VssID” và chọn Tìm kiếm.

Bước 2. Chọn ứng dụng VssID như hình sau:

Ứng dụng VssID trên App Store

Bước 3. chọn “Nhận” để thực hiện cài đặt ứng dụng.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VSSID

1. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH

1.1. Đăng nhập ứng dụng

Nhập tài khoản (mã số BHXH) và mật khẩu vào các ô tương ứng để đăng nhập ứng dụng.

1.2. Đổi mật khẩu

Người sử dụng nên thực hiện đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.

Bước 1. Chọn 

Bước 2. Chọn Đổi Mật Khẩu

Bước 3. Nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập lại lại mật khẩu mới

Bước 4. Chọn Hoàn tất. Hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH mã OTP để xác thực việc đổi mật khẩu.

1.3. Quản lý cá nhân

Chức năng Quản lý cá nhân hiển thị các thông tin cơ quan của người sử dụng như: Mã số BHXH, Họ và tên, Ngày sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại và địa chỉ cùng các chức năng khác của ứng dụng VssID.

1.4. Thẻ BHYT

Bước 1. Chọn QL cá nhân

Bước 2. Chọn Thẻ BHYT, màn hình sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như hình dưới

Bước 3. Nhấn vào “Xem thẻ Bảo hiểm y tế”, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới (có thể lựa chọn xoay để xoay thẻ BHYT để dễ quan sát):

Lưu ý: Ứng dụng chỉ cho phép đăng nhập một tài khoản trên một thiết bị ở cùng một thời điểm. Khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ có cảnh báo, nếu người dùng lựa chọn tiếp tục đăng nhập ở thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của người dùng đã đăng ký trước đó, đồng thời tài khoản này sẽ bị thoát khỏi ứng dụng trên thiết bị thứ nhất.

1.5. Quá trình tham gia BH

Chức năng Quá trình tham gia BH cung cấp thông tin về quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm y tế của mỗi người sử dụng. Người sử dụng có thể xem chi tiết quá trình tham gia như: Thời gian, Đơn vị, Nghề nghiệp, chức vụ, mức đóng.

1.6. Thông tin hưởng

Chức năng Thông tin hưởng cung cấp toàn bộ các chế độ BHXH mà người sử dụng đã hưởng như: Chế độ BHXH một lần; Chế độ Ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe; Chế độ BHXH hàng tháng; Chế độ BHTN.

1.7. Sổ khám chữa bệnh

Chức năng Sổ khám chữa bệnh cung cấp toàn bộ thông tin khám chữa bệnh BHYT của người sử dụng theo từng năm.

2. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH

Người sử dụng chưa có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH chỉ có thể sử dụng một số tiện ích có sẵn do BHXH Việt Nam cung cấp như:

- Tìm mã số Bảo hiểm xã hội: Cung cấp các phương thức tìm kiếm mã số Bảo hiểm xã hội của mỗi cá nhân.

- Xem tin tức: Cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Tra cứu trực tuyến: Cung cấp các tiện ích tra cứu trực tuyến như: Tra cứu mã số BHXH; Tra cứu Cơ quan BHXH; Tra cứu CSKCB cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH; Tra cứu CSKCB ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; Tra cứu đơn vị tham gia BHXH; Tra cứu điểm thu, đại lý thu.

 - Hỗ trợ: Cung cấp các phương thức hỗ trợ như:

+ CHAT BOT: Làm việc với trợ lý ảo của BHXH Việt Nam, bạn có thể đặt các câu hỏi vướng mắc, hệ thống sẽ tự động trả lời.

+ Tổng đài: Kết nối với tổng đài hỗ trợ của BHXH Việt Nam

+ Email: Kết nối để người sử dụng gửi email đến BHXH Việt Nam

+ Câu hỏi thường gặp: Cung cấp các câu hỏi và trả lời đối với các vướng mắc thường gặp.

+ Phản ánh kiến nghị: Chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan BHXH.

- Tra cứu cơ quan BHXH: Hỗ trợ tra cứu thông tin về cơ quan BHXH (bao gồm cả bản đồ vị trí).

Để có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng VssID, người sử dụng cần đăng ký giao dịch điện tử các nhân với cơ quan BHXH, cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn Đăng ký ngay trên ứng dụng VssID

Hoặc truy cập địa chỉ:

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký.

Bước 2: Chọn đối tượng đăng ký là “Cá nhân” và chọn "Tiếp" để chuyển sang bước kê khai các thông tin đăng ký.

Bước 3: Thực hiện kê khai thông tin đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH bằng phương thức điện tử theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH):

Bước 4: Chọn nút “Ghi nhận”, sẽ hiển thị thông tin đã đăng ký theo mẫu 01 như sau:

Bước 5: Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, cá nhân cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai theo mẫu số 01, ký và ghi rõ họ tên, sau đó xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày khai tờ khai, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 02:

HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT CẤP TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN
 (Gửi kèm Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của BHXH Việt Nam)

1. Duyệt tài khoản mới đăng ký

Bước 1: Để thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://tnhs.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.

Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Hình 2. Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập hệ thống thành công

Trên mục “Hồ sơ ĐK GDĐT” -> “Cá nhân”, màn hình danh sách hồ sơ đăng ký tham gia giao dịch điện tử cá nhân được hiển thị

Hình 3. Màn hình hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân

Bước 4: Chọn “Mở rộng” để mở màn hình tìm kiếm; Trên màn hình tìm kiếm người dùng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí; sau đó chọn “Tra cứu” để thực hiện tra cứu hồ sơ.

- Số hồ sơ

- Mã số BHXH

- Thời gian từ ngày, đến ngày

- Tình trạng

- Trạng thái

Hình 4. Màn hình tìm kiếm hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân

Bước 5: Click đúp vào danh sách hoặc chuột phải để mở màn hình xem chi tiết hồ sơ đăng ký:

Hình 5. Màn hình mở chi tiết hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân

Hình 6. Màn hình chi tiết hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân

Ghi chú: Người dùng có thể thay thế ảnh bằng cách scan hoặc đính kèm file như hướng dẫn nhập hồ sơ giấy có scan file dữ liệu.

Bước 6. Duyệt hồ sơ đăng ký cá nhân

Tại màn hình chi tiết hồ sơ đăng ký cá nhân, tại mục “Đánh giá hồ sơ” chọn lại đánh giá hồ sơ:

- Hồ sơ hợp lệ

- Hồ sơ không hợp lệ; Nhập lý do

Hình 7. Màn hình đánh giá hồ sơ

Bước 7. Thực hiện Ghi nhận quá trình xử lý hồ sơ: Chọn “Ghi nhận” hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công; Hoặc chọn “Thoát” để quay về màn hình danh sách hồ sơ đăng ký cá nhân.

Hình 8. Màn hình thông báo cập nhật thành công

2. Cập nhật thông tin đối với tài khoản đã đăng ký

Bước 1. Sau khi đăng nhập thành công, Trên mục: “Hồ sơ ĐK GDĐT” -> “Cá nhân”, màn hình danh sách hồ sơ đăng ký tham gia giao dịch điện tử cá nhân được hiển thị:

Hình 9. Màn hình hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi thông tin

Bước 2. Click đúp lên hồ sơ hoặc chuột phải để mở màn hình xem chi tiết hồ sơ cần xử lý:

 

Hình 10. Màn hình chi tiết hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi thông tin

Bước 3. Thực hiện xử lý hồ sơ: Trên màn hình chi tiết hồ sơ, chọn: “Ghi nhận”, sẽ hiển thị thông báo sau:

Hình 11. Thông báo thông tin đăng ký thay đổi thông tin

Nếu đồng ý cập nhập thông tin đăng ký của cá nhân, thực hiện chọn: “Xác nhận”.

Sau khi chọn xác nhận sẽ xuất hiện thông báo cập nhật thông tin thành công:

Hình 12. Thông báo cập nhật thông tin đăng ký thành công

Ghi chú:

Nếu chọn “Hồ sơ hợp lệ”, sau đó chọn “Ghi nhận”, hệ thống sẽ kiểm tra mã số BHXH và họ tên của cá nhân đăng ký, thay đổi có tồn tại bên Hệ thống cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình (HGĐ) hay không tồn tại:

+ Nếu mã số BHXH có tồn tại trên Hệ thống HGĐ, hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công, khi đó Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập theo số điện thoại đã đăng ký.

+ Nếu mã số BHXH không tồn tại trên Hệ thống HGĐ, cán bộ hướng dẫn người cá nhân kê khai thủ tục cấp mã số BHXH.

+ Nếu chọn “Hồ sơ không hợp lệ”; hệ thống yêu cầu phải Nhập lý do, chọn “Ghi nhận” hệ thống hiển thị thông báo từ chối duyệt thành công. Hệ thống tự động gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký để thông báo hồ sơ không được duyệt kèm lý do.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 254
Năm 2022 : 3.555